Hlavná stránka | Hotel priateľský k bábätkám (0-2 roky) | Škôlkarské dobrodružstvá (3-6 rokov) | Prázdniny, dovolenka (7+ rokov) | Krajina Bobó | Rodinné zážitkové kúpele | Tichý wellness | Vstupenky do kúpeľov, permanentky | Plávanie pre bábätká | Masáž | Ošetrenia tváre a tela | Bobó wellness pre deti | Wellness balíčky | Medical wellness | Kaderníctvo | Šport & Fitness | Naše reštaurácie priateľské k deťom | Špeciálne stravovanie, diéty | Rodinné oslavy | Izby, rodinné apartmány, apartmánové domy | Akcie a ponuky balíkov | Ceny - Počítajme! | Cena zahŕňa | Platobné prostriedky | Vernostný program | Konferenčné priestory | Správy a novinky | Časté otázky | Kontakty | VZP | Platobné a storno podmienky | Ochrana osobných údajov | Impressum |
HU | EN | DE | RU | SK
Veľkosť písma: normálne veľký väčšia

Kolping Hotel**** Spa & Family Resort

INFORMÁCIE O COOKIE SÚBOROCH

1. Pojem a ciele Cookie súborov

V záujme sledovania užívateľského záujmu o stránku www.kolping.hotel.hu o jej obzvlášť sledované časti a vylepšovanie stránky pomocou týchto informácií, respektíve pre jej lepšiu optimalizáciu pre užívateľa, používame cookie súbory a analytické nástroje Google Analytics.

Pre vstup a výstup na stránku a procesu prehľadávania napomáhajú užívateľom malé dátové balíky, tzv. cookie súbory (po slovensky: koláče), ktoré umiestňuje internetová stránka na informatickom nástroji užívateľa, pričom slúži pre účinnejšiu obsluhu, ako anonymizovaný zber údajov štatistického charakteru. Cookie súbory môžu obsahovať aj údaje osobného charakteru.

2. Druhy Cookie súborov

3. Mazanie Cookie súborov

Súbory cookie sú zmazateľné, respektíve užívateľ si môže nastaviť svoj prehľadávač aj sám tak, že zamedzí používaniu cookie súborov, alebo pri jeho zatvorení ich zmaže, pričom internetová stránka aj v tomto prípade je použiteľná.

Oznámenia o zmazaní cookie súborov na populárnych prehliadačoch:

Ďalšie informácie:

O cookie súboroch, o ich mazaní a nakladaní s nimi viac informácií nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

1. Názov správcu údajov, sídlo a zástupca

2. Úradník pre ochranu osobných údajov:

3. Definícia spravovaného údaja

Jedná sa o počiatočný a záverečný termín návštevy užívateľa, respektíve v jednotlivých prípadoch - v závislosti na nastavení počítača užívateľa - o typ prehľadávača a operačného systému a ďalšie zaznamenané údaje (cookie súbory)

4. Cieľ spravovania údajov

Identifikácia užívateľov, navštevujúcich stránku, zabezpečenie prístupu k elektronickým službám pre nich.

5. Právny základ spravovania údajov

Súhlas dotknutej osoby /Bod (1) a) článku č. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679/

6. Právne následky neposkytnutia údajov

V takomto prípade značne upadne úroveň dostupnosti komfortných funkcií stránky, jej použiteľnosť výrazne klesne.

7. Prenos údajov a jeho právny základ

Nezávislé meranie a audit návštevnosti stránky a ďalších webových analytických údajov vykonáva Google Analytics, údaje sú postúpené pre spoločnosť Google Ireland Limited https://www.google.com/analytics/. O princípoch ochrany údajov spoločnosti Google bližšie informácie sú dostupné tu: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. Údaje, preposlané zo stránky na servery Google Analytics sú priamo nepoužiteľné na výhradnú identifikáciu dotknutého návštevníka, na základe nich je možné identifikovať jedine jeho IP adresu. K postúpeniu údajov môže dôjsť len na základe súhlasu dotknutej osoby.

8. Trvanie spravovania osobných údajov

K spravovaniu údajov dochádza do doby stiahnutia súhlasu dotknutou osobou.

9. Poskytnutie informácií o všeobecných právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby

10. Informácie súvisiace s vytváraním profilov a automatizovanými rozhodovacími procesmi

k vytváraniu profilov a k automatizovaným rozhodovacím procesom nedôjde

11. Uloženie údajov, bezpečnosť údajov

Správca údajov prehlasuje, že s prihliadnutím na práve aktuálny vývoj techniky, sa postará o také technické, organizátorské a organizačné opatrenia na ochranu a bezpečnosť nakladania s údajmi, ktoré zabezpečia adekvátnu úroveň ochrany pred možnými rizikami, vyplývajúcimi so spravovania údajov.

12. Právo obrátenia sa na úrady

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa môže obrátiť na súd proti správcovi údajov. Rozhodnutie sporu spadá do kompetencie súdnej stolice (kontakt na Súdnu stolicu v Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Ul. Várkör č. 2.). V súlade s výberom dotknutej osoby, spor sa môže začať na súdnej stolicibuď podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu dotknutej osoby. Súd bude vo veci konať mimo poradia.

S možnosťou právnej nápravy a sťažnosťou, je možné s obrátiť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]: Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Sídlo: 1125 Budapešť, Aleja Szilágyi Erzsébet fasor č. 22/C. Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5. Telefón: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Internetová stránka: http://www.naih.hu

13. Kontakt na Poriadok o ochrane údajov

Poriadok o ochrane údajov správcu údajovje dostupný na adrese https://kolping.hotel.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov.


“Uzastny hotel pre rodiny s detickami :) Vsetko bolo vyborne: izby,bazeny,sauny,herne!”

Zuzka Há

Facebook, 23. február 2018


Kolping Hotel**** Spa & Family Resort Tel.: +36 83 344 143 sales@kolping.hotel.hu